TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021

CỔNG THÔNG TIN XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Bước 1: Nhập thông tin đăng ký
- Thí sinh khai báo đầy đủ thông tin.
- Ghi chính xác số Căn cước công dân / CMND / Hộ chiếu và Địa chỉ email để nhận mã xác nhận. Đồng thời dùng để tra cứu hồ sơ sau này.

Bước 2: Xác nhận thông tin đăng ký
- Mã xác nhận thông tin đăng ký được gửi về Số điện thoại hoặc Địa chỉ Email đã dùng đăng ký ở Bước 1.
- Nhập mã xác nhận vào trang xác nhận được hiển thị, hoặc nhấp trực tiếp vào link được gửi trong email.
- Trường hợp, trang xác nhận không hiển thị hãy vào Menu -> Nhập mã xác nhận.

Bước 3: Upload hồ sơ
- Thí sinh chụp lại học bạ (3 năm), phiếu điểm, giấy tờ liên quan
- Tải các hình ảnh này lên hệ thống.
- Chỉ cho phép tải tối đa 10 hình
- Thí sinh có thể cập nhật lại file hình ảnh hồ sơ bằng cách vào Menu -> Upload hồ sơ

Bước 4: Xem lại thông tin đăng ký
- Đến bước này bạn đã hoàn thành việc đăng ký xét tuyển online
- Thí sinh tải hình ảnh mã QR-CODE về để tra cứu nhanh sau này.
- Thí sinh có thể xem lại thông tin đăng ký bằng cách vào Menu -> Xem lại thông tin đăng ký

Bước 5: Tra cứu kết quả xét tuyển
- Thí sinh có thể dùng điện thoại để quét QR-CODE đã tạo ra ở Bước 4 để tra cứu nhanh
- Hoặc vào Menu -> Tra cứu kết quả. Bạn có thể được yêu cầu nhập lại Số CCCD/CMND/Hộ chiếu và Số điện thoại đã được dùng để đăng ký trước đó

LƯU Ý:
- Trường hợp thông tin đăng ký hiển thị không phải của bạn thì vào Menu -> Gọi lệnh Thoát hồ sơ của người hiện tại trước.
- Thí sinh có thể gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký bằng cách vào Menu -> Gọi lệnh Gửi yêu cầu

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
Điện thoại: (0235) 3757959 - Di động: 0962553155 – 0981559255
Email: tuyensinh@pctu.edu.vn - Facebook: @daihocphanchautrinh