TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
Điện thoại: (0235) 3757959 - Di động: 0962553155 – 0981559255
Email: tuyensinh@pctu.edu.vn - Facebook: @daihocphanchautrinh